Bài thơ Con Cò lặn lội (Thụy Anh)

Bài thơ Con Cò lặn lội

Con Cò lặn lội
Lặn lội trời mưa
– Cò ăn cơm chưa?
– Chưa ăn, …đói lắm!

Hai con Cò trắng
Cùng đi kiếm mồi
Bụng đói lắm rồi
Mà trời mưa quá!

Bắt được con cá
Đem về nấu canh
Mời chị mời anh
Cùng ăn cơm cá!

2004

Tác giả: Thụy Anh.
Nguồn: Thụy Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014

Bài thơ Con Cò lặn lội: Con Cò lặn lội, Lặn lội trời mưa
Bài thơ Con Cò lặn lội (Thụy Anh): Con Cò lặn lội, Lặn lội trời mưa, Cò ăn cơm chưa? Chưa ăn, …đói lắm! Hai con Cò trắng, Cùng đi kiếm mồi, Bụng đói lắm rồi, Mà trời mưa quá! Bắt được con cá, Đem về nấu canh, Mời chị mời anh, Cùng ăn cơm cá!

 

Bài thơ Cò con sạch sẽ: Cò con sạch sẽ, Đứng ở bờ sông
Bài thơ Cò con sạch sẽ: Cò con sạch sẽ, Đứng ở bờ sông, Rỉa cánh, rỉa lông, Kì chân cọ mỏ, Một con quạ nhỏ, Lười tắm bẩn hôi, Đến rủ đi chơi, Lắc đầu cò nói, Tôi còn tắm gội, Chẳng muốn đi đâu, Bạn hãy cùng thi, Xem ai sạch sẽ.
5/5 (7 bình chọn)