Bài thơ Chuột túi (Thụy Anh)

Bài thơ Chuột túi

Lũ chuột con kêu:
“Mẹ ơi, bế, bế!”
Nhưng nhiều đứa thế
Chuột mẹ tay đâu!

Mẹ bèn ngồi khâu
Một chiếc túi lớn
Cả lũ chuột con
Cuộn tròn trong ổ

Mẹ đi những đâu
Con đều theo đó
Mẹ, con đều có
Chung một cái tên:
“Cả nhà chuột túi!”

Tác giả: Thụy Anh.
Nguồn: Thụy Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014

Chuột túi | Bài thơ Chuột túi (Thụy Anh)
Bài thơ Chuột túi (Thụy Anh): Lũ chuột con kêu: Mẹ ơi, bế, bế! Nhưng nhiều đứa thế, Chuột mẹ tay đâu! Mẹ bèn ngồi khâu, Một chiếc túi lớn, Cả lũ chuột con, Cuộn tròn trong ổ…

 

Anh Chuột chũi | Bài thơ Anh Chuột chũi (Thụy Anh)
Bài thơ Anh Chuột chũi (Thụy Anh): Các bạn nhỏ, Chạy trên sân, Hãy nhẹ chân, Đi cẩn thận: Ở dưới đất, Có hang sâu, Là ngôi nhà, Anh Chuột chũi. Anh dũi đất, Anh đào hào, Khéo làm sao, Thành nơi ở…
5/5 (7 bình chọn)