Bài thơ Mèo con bắt chuột

Bài thơ Mèo con bắt chuột

Mèo con tập bắt chuột
Chạy loanh quanh khắp nhà
Đuổi hoài chẳng bắt được
Lũ chuột cười: “Ha! Ha!”

Mèo con buồn ngồi khóc
Mẹ đến bên dỗ dàng
“Bắt chuột đâu có dễ,
Phải học đã con ơi!”

Tác giả: Nguyễn Phương Thiên Bảo.

Mèo con tập bắt chuột | Bài thơ Mèo con bắt chuột
Bài thơ Mèo con bắt chuột (Nguyễn Phương Thiên Bảo): Mèo con tập bắt chuột, Chạy loanh quanh khắp nhà, Đuổi hoài chẳng bắt được, Lũ chuột cười: “Ha! Ha!”, Mèo con buồn ngồi khóc, Mẹ đến bên dỗ dàng, “Bắt chuột đâu có dễ, Phải học đã con ơi!”

 

Bài thơ Mèo con: Mèo con rình bắt, Cái đuôi của mình
Bài thơ Mèo con (Phùng Phương Quý): Mèo con rình bắt, Cái đuôi của mình, Vồ phải vồ trái, Đuôi chạy vòng quanh. Mèo con nhanh thế, Đuôi còn nhanh hơn, Mèo dừng lại nghỉ, Đuôi vẫy chờn vờn

 

Bài thơ Mèo sợ chuột (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Mèo sợ chuột (Nguyễn Lãm Thắng): Mèo vừa ngủ dậy, Mắt còn lim dim, Nhìn lên chồng sách, Thấy chuột nằm im. Chuột không run rẩy, Vẫn cứ nằm lì
4.8/5 (6 bình chọn)