Mèo đuổi chuột

Mục lục

Đồng dao Mèo đuổi chuột

Trò chơi Mèo đuổi chuột

Mời bạn lại đây,
Tay nắm chặt tay.
Đứng thành vòng rộng,
Chuột luồn lỗ nhỏ.
Chạy thẳng chạy mau,
Mèo đuổi theo sau.
Chuột cố chạy mau,
Trốn đâu cho thoát.
Thế rồi chú chuột,
Lại sắm vai mèo.
Co cẳng chạy theo,
Chú mèo hoá chuột.

Chít chít meo meo,
Con mẻo con mèo.
Đuổi theo con chuột,
Con chuột chạy nhanh.
Luồn khe luồn hốc,
Con mèo nhanh lắm.
Giơ vuốt nhe nanh,
Đuổi theo con chuột.
Ô kìa! Con chuột,
Chẳng chạy được đâu.
Ô kìa! Con mèo,
Bắt ngay con chuột.

Đây là bài hát lúc chơi trò chơi dân gian Mèo đuổi chuột: Các bạn đứng thành vòng tròn và nắm tay nhau, chọn ra hai bạn đóng vai mèo và chuột. Chuột chạy xung quanh và có thể len qua khe hở giữa các bạn đứng, còn mèo đuổi theo.

Trò chơi Mèo đuổi chuột | Đồng dao Mèo đuổi chuột
Trò chơi Mèo đuổi chuột (Đồng dao Mèo đuổi chuột): Mời bạn lại đây, tay nắm chặt tay, Đứng thành vòng rộng…Chít chít meo meo, con mẻo con mèo

 

Mèo con tập bắt chuột | Bài thơ Mèo con bắt chuột
Bài thơ Mèo con bắt chuột (Nguyễn Phương Thiên Bảo): Mèo con tập bắt chuột, Chạy loanh quanh khắp nhà, Đuổi hoài chẳng bắt được, Lũ chuột cười: “Ha! Ha!”, Mèo con buồn ngồi khóc, Mẹ đến bên dỗ dàng, “Bắt chuột đâu có dễ, Phải học đã con ơi!”

 

Bài thơ Mèo con: Mèo con rình bắt, Cái đuôi của mình
Bài thơ Mèo con (Phùng Phương Quý): Mèo con rình bắt, Cái đuôi của mình, Vồ phải vồ trái, Đuôi chạy vòng quanh. Mèo con nhanh thế, Đuôi còn nhanh hơn, Mèo dừng lại nghỉ, Đuôi vẫy chờn vờn
4.8/5 (9 bình chọn)