Bài thơ Anh Chuột chũi (Thụy Anh)

Bài thơ Anh Chuột chũi

Các bạn nhỏ
Chạy trên sân
Hãy nhẹ chân
Đi cẩn thận:

Ở dưới đất
Có hang sâu
Là ngôi nhà
Anh Chuột chũi

Anh dũi đất
Anh đào hào
Khéo làm sao
Thành nơi ở

Có bếp nhỏ
Để nấu cơm
Có chiếc giường
Anh nằm ngủ

Có chiếc tủ
Đựng đồ chơi
Chuột chũi ơi
Anh giỏi quá!

2005

Tác giả: Thụy Anh.
Nguồn: Thụy Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014
* Bản gốc đề là chuột trũi, trường xin sửa lại thành chuột chũi.

Anh Chuột chũi | Bài thơ Anh Chuột chũi (Thụy Anh)
Bài thơ Anh Chuột chũi (Thụy Anh): Các bạn nhỏ, Chạy trên sân, Hãy nhẹ chân, Đi cẩn thận: Ở dưới đất, Có hang sâu, Là ngôi nhà, Anh Chuột chũi. Anh dũi đất, Anh đào hào, Khéo làm sao, Thành nơi ở…

 

Mèo con tập bắt chuột | Bài thơ Mèo con bắt chuột
Bài thơ Mèo con bắt chuột (Nguyễn Phương Thiên Bảo): Mèo con tập bắt chuột, Chạy loanh quanh khắp nhà, Đuổi hoài chẳng bắt được, Lũ chuột cười: “Ha! Ha!”, Mèo con buồn ngồi khóc, Mẹ đến bên dỗ dàng, “Bắt chuột đâu có dễ, Phải học đã con ơi!”

 

Bài thơ Mèo sợ chuột (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Mèo sợ chuột (Nguyễn Lãm Thắng): Mèo vừa ngủ dậy, Mắt còn lim dim, Nhìn lên chồng sách, Thấy chuột nằm im. Chuột không run rẩy, Vẫn cứ nằm lì
5/5 (6 bình chọn)