Bài thơ Anh Nhím (Thụy Anh)

Bài thơ Anh Nhím

Nhim nhỉm nhìm nhim
Người thì đầy kim
Mà không may áo

Lúc cần đi dạo
Khoác áo kim vào
Đi chậm làm sao
Vì người nặng quá

Nhim nhỉm nhìm nhim
Người thì đầy kim…

2005

Tác giả: Thụy Anh.
Nguồn: Thụy Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014

Anh nhím | Bài thơ Anh nhím (Thụy Anh)
Bài thơ Anh Nhím (Thụy Anh): Nhim nhỉm nhìm nhim, Người thì đầy kim, Mà không may áo. Lúc cần đi dạo, Khoác áo kim vào, Đi chậm làm sao, Vì người nặng quá. Nhim nhỉm nhìm nhim, Người thì đầy kim…
5/5 (6 bình chọn)