Bài thơ Tôm càng chăm chỉ

Bài thơ Tôm càng chăm chỉ

Co mình như cánh cung
Rồi bật tung trong nước
Lặn ngụp xuống đáy sâu
Lại bật lên mặt nước

Hai râu như sợi cước
Đó là cần ăng ten
Hai càng giữ hai bên
Ôm mồi và bung liệng

Tôm càng không biếng lười
Chao liệng khắp mặt ao
Góp vào cảnh lao xao
Mặt ao vui buổi sớm

Tác giả: Nguyễn Tiến Bình
(câu 3, 5, 8 có thay đổi so với bản chính)

Tôm càng chăm chỉ | Bài thơ Tôm càng chăm chỉ
Bài thơ Tôm càng chăm chỉ: Co mình như cánh cung, Rồi bật tung trong nước, Lặn ngụp xuống đáy sâu, Lại bật lên mặt nước. Hai râu như sợi cước, Đó là cần ăng ten, Hai càng giữ hai bên, Ôm mồi và bung liệng. Tôm càng không biếng lười, Chao liệng khắp mặt ao, Góp vào cảnh lao xao, Mặt ao vui buổi sớm
5/5 (6 bình chọn)