Bài thơ Chăm học (Võ Quảng)

Chăm học | Bài thơ Chăm học (Võ Quảng): Ếch chăm học

Bài thơ Chăm học

Sau cơn mưa giông
Nước hồ tràn ngập
Xóm thôn dồn dập
Tiếng nhái, ễnh ương
Vang động chiều sương
Ôn bài, học tập
Nhái học:
– Ọc, học, ọc, học!
Ếch đọc:
– Học tốt, học tốt!
Nhặt khoan ngoài rộc
Tiếng chú ễnh ương:
– Trò ngoan, trò ngoan!
Tiếng chú chẫu chàng:
– Ọc, uộc, học thuộc!

Thi nhau học tập
Học tốt, học chăm
Dưới ánh trăng trong
Khắp hồ thắp sáng

Tác giả: Võ Quảng.
Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998

Chăm học | Bài thơ Chăm học (Võ Quảng): Ếch chăm học
Bài thơ Chăm học (Võ Quảng): Sau cơn mưa giông, Nước hồ tràn ngập, Xóm thôn dồn dập, Tiếng nhái, ễnh ương, Vang động chiều sương, Ôn bài, học tập, Nhái học: Ọc, học, ọc, học! Ếch đọc: Học tốt, học tốt!
Hình ảnh Bài thơ Gà học chữ
Bài thơ Gà học chữ: Ngày đầu đến lớp, Cô dạy chữ O, Gà trống thích chí, Gáy vang “ò…ó”, Thương cô Gà Mái, Đánh vần chẳng xong