Bài thơ Hỏi chích bông (Võ Quảng)

Bài thơ Hỏi chích bông

Hỏi chú Chích bông:
– “Sao Chích bông
Suốt ngày luôn luôn nhảy nhót
Nhảy khắp vườn ớt
Nhảy khắp vườn cà
Nhảy khắp vườn na
Vườn cam, vườn quít
Như tên vun vút
Lêu lổng khắp nơi
Mải miết vui chơi
Chẳng làm gì cả?”

Chích bông trả lời:
– “Cậu nói gì lạ?
Phải hiểu cho tôi!
Tôi nhảy khắp nơi
Để lo làm việc!
Nhảy để nhặt sạch
Hàng vạn con sâu
Nhặt để mai đây
Cây cành trĩu quả!”

Tác giả bài thơ Hỏi chích bông: Võ Quảng.
Nguồn (thivien): Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998

Chim chích bông nâu | Bài thơ Hỏi chích bông
Bài thơ Hỏi chích bông: Hỏi chú Chích bông: “Sao Chích bông Suốt ngày luôn luôn nhảy nhót, Nhảy khắp vườn ớt, Nhảy khắp vườn cà, Nhảy khắp vườn na, Vườn cam, vườn quít, Như tên vun vút, Lêu lổng khắp nơi, Mải miết vui chơi, Chẳng làm gì cả?”

Chim chích bông mãi chơi | Bài thơ Chích bông mãi chơi

Bài thơ Chích bông mãi chơi: Chích bông giờ đã lớn, Mẹ dẫn đi kiếm mồi, Nhưng lại mãi rong chơi, Không nghe lời mẹ dặn. Thấy bướm vàng giỡn nắng, Chích bông vội bay theo, Thấy sắc tím hoa bèo, Chích ta nhìn ngắm mãi. Khi chích bông ngoái lại, Chẳng thấy bóng mẹ đâu, May nhờ bác Sáo Nâu, Đưa Chích về với mẹ!

Hình ảnh Bài thơ Chim chích bông
Bài thơ Chim chích bông: Chim chích bông, Bé tẻo teo, Rất hay trèo, Từ cành na, Qua cành bưởi, Sang bụi duối, Em vẫy gọi, Chích bông ơi! Luống rau tươi, Sâu đang phá, Chim xuống nhá, Có thích không? Chú chích bông, Liền sà xuống, Bắt sâu cùng, Và luôn miệng, Thích! Thích! Thích!
5/5 (8 bình chọn)