Bài thơ Con chim hót (Chim hót)

Bài thơ Con chim hót

Chim hót líu lo
Chào cô, chào cô
Chim kêu ríu rít
Thích! Thích! Thích! Thích!

Tác giả: Phạm Hổ.

Nguồn: sưu tầm.

Hình ảnh Bài thơ Con chim hót
Hình ảnh Bài thơ Con chim hót: Chim hót líu lo, Chào cô, chào cô, Chim kêu ríu rít, Thích! Thích! Thích! Thích!
Truyện kể Giọng hót chim sơn ca
Truyện kể Giọng hót chim sơn ca – Ảnh sưu tầm
Hình ảnh Chim chích bông, Bé tẻo teo
Hình ảnh Chim chích bông, Bé tẻo teo
Hình ảnh bài đồng dao Đuổi con se sẻ
Con chim se sẻ, Nó ăn gạo tẻ, Nó hót líu lo, Nó ăn hạt ngô, Nó kêu lép nhép, Nó ăn gạo nếp, Nó vãi ra sân.
4.7/5 (11 bình chọn)