Bài thơ Chuồn chuồn (Phạm Hổ)

Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn

Bài thơ Chuồn chuồn

Chiếc máy bay bé tẹo
Nhìn kỹ thật đáng yêu
Cánh mỏng hơn cả lụa
Bay không một tiếng kêu
Máy bay này mình xanh
Máy bay kia mình đỏ
Bay thấp rồi bay cao
Sân bay: Một lá lúa.

Tác giả: Phạm Hổ.

Nguồn: sưu tầm.

Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn
Chiếc máy bay bé tẹo, Nhìn kỹ thật đáng yêu, Cánh mỏng hơn cả lụa, Bay không một tiếng kêu
Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn ớt
Bài thơ Con chuồn chuồn ớt