Bài thơ Con chuồn chuồn

Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn

Bài thơ Con chuồn chuồn

Con chuồn chuồn bay trong nắng sớm
Con chuồn chuồn bay khắp sân trường
Rồi từng đàn đua nhau bay tới
Lướt trong gió như đám tàu bay.

Nguồn: sưu tầm.

Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn
Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn: Con chuồn chuồn bay trong nắng sớm, Con chuồn chuồn bay khắp sân trường
Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn
Bài thơ Chuồn chuồn: Chiếc máy bay bé tẹo, Nhìn kỹ thật đáng yêu, Cánh mỏng hơn cả lụa, Bay không một tiếng kêu
Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn ớt
Bài thơ Con chuồn chuồn ớt: Con chuồn chuồn ớt, Suốt ngày rong chơi, Mình mang màu lửa, Đỏ như than vùi.