Bài thơ Con chuồn chuồn ớt

Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn ớt

Bài thơ Con chuồn chuồn ớt

Con chuồn chuồn ớt
Suốt ngày rong chơi
Mình mang màu lửa
Đỏ như than vùi.

Chuồn chuồn ớt ơi
Đừng bay lên đồi
Chẳng may bén lửa
Cháy rừng mất vui.

Con chuồn chuồn ớt
Mang lửa đi chơi
Bé rình để bắt
Chỉ nhằm tóm đuôi.

Tác giả: Xuân Nùng

Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn ớt
Con chuồn chuồn ớt, Suốt ngày rong chơi, Mình mang màu lửa, Đỏ như than vùi.
Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn
Bài thơ chuồn chuồn: Chiếc máy bay bé tẹo, Nhìn kỹ thật đáng yêu, Cánh mỏng hơn cả lụa, Bay không một tiếng kêu
Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn
Bài thơ Con chuồn chuồn: Con chuồn chuồn bay trong nắng sớm, Con chuồn chuồn bay khắp sân trường