Bài thơ Con chuồn chuồn ớt

Bài thơ Con chuồn chuồn ớt

Con chuồn chuồn ớt
Suốt ngày rong chơi
Mình mang màu lửa
Đỏ như than vùi.

Chuồn chuồn ớt ơi
Đừng bay lên đồi
Chẳng may bén lửa
Cháy rừng mất vui.

Con chuồn chuồn ớt
Mang lửa đi chơi
Bé rình để bắt
Chỉ nhằm tóm đuôi.

Tác giả: Xuân Nùng.

Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn ớt
Bài thơ Con chuồn chuồn ớt (Xuân Nùng): Con chuồn chuồn ớt, Suốt ngày rong chơi, Mình mang màu lửa, Đỏ như than vùi. Chuồn chuồn ớt ơi, Đừng bay lên đồi, Chẳng may bén lửa, Cháy rừng mất vui. Con chuồn chuồn ớt, Mang lửa đi chơi, Bé rình để bắt, Chỉ nhằm tóm đuôi. (Hình ảnh: google.com)

 

Con chuồn chuồn | Bài thơ Chuồn chuồn (Phạm Hổ)
Bài thơ Chuồn chuồn (Phạm Hổ): Chiếc máy bay bé tẹo, Nhìn kỹ thật đáng yêu, Cánh mỏng hơn cả lụa, Bay không một tiếng kêu, Máy bay này mình xanh, Máy bay kia mình đỏ, Bay thấp rồi bay cao, Sân bay: Một lá lúa. (Nguồn: google.com)

 

Con chuồn chuồn | Hình ảnh Bài thơ Con chuồn chuồn
Bài thơ Con chuồn chuồn: Con chuồn chuồn bay trong nắng sớm, Con chuồn chuồn bay khắp sân trường. Rồi từng đàn đua nhau bay tới, Lướt trong gió như đám tàu bay.
4.7/5 (12 bình chọn)