Lời chào của hoa | Bài thơ Lời chào của hoa

Bài thơ Lời chào của hoa

Hoa còn ngái ngủ
Ong đã đến rồi
Dậy mau đi chứ
Kìa ông mặt trời!

Hoa bừng mở mắt
Xin chào bạn Ong!
Hoa liền dâng mật
Thơm ngát cánh rừng

Suốt ngày mê mải
Cánh Ong bồn chồn
Từng li mật ấy
Đong đầy tổ thơm.

Nguồn: sưu tầm.

Hình ảnh Bài thơ Lời chào của hoa
Hình ảnh Bài thơ Lời chào của hoa: Hoa còn ngái ngủ, Ong đã đến rồi
Bài thơ Lời chào của hoa
Kìa ông mặt trời! Hoa bừng mở mắt, Xin chào bạn Ong!
Hình ảnh Bài thơ Con ong chuyên cần
Bài thơ Con ong chuyên cần: Con Ong bé nhỏ chuyên cần, Mải mê bay khắp đồng gần, rừng xa
5/5 (7 bình chọn)