Lời chào đi trước (Lời chào của em) | Thơ thiếu nhi

Bài thơ Lời chào đi trước

Bài thơ Lời chào đi trước

Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
Chẳng sợ lạc nhà

Lời chào kết bạn
Con đường bớt xa
Lời chào là hoa
Nở từ lòng tốt
Là cơn gió mát
Buổi sáng đầu ngày
Như một bàn tay
Chân thành cởi mở

Ai ai cũng có
Chẳng nặng là bao
Bạn ơi, đi đâu
Nhớ mang đi nhé!

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Bài thơ Lời chào đi trước của tác giả Nguyễn Hoàng Sơn đã được nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng phổ nhạc thành bài hát Lời chào của em.

Bài thơ Lời chào đi trước
Bài thơ Lời chào đi trước được phổ nhạc thành bài hát Lời chào của em