Bài thơ Chích bông mãi chơi

Bài thơ Chích bông mãi chơi

Chích bông giờ đã lớn
Mẹ dẫn đi kiếm mồi
Nhưng lại mãi rong chơi
Không nghe lời mẹ dặn

Thấy bướm vàng giỡn nắng
Chích bông vội bay theo
Thấy sắc tím hoa bèo
Chích ta nhìn ngắm mãi…

Khi chích bông ngoái lại
Chẳng thấy bóng mẹ đâu
May nhờ bác Sáo Nâu
Đưa Chích về với mẹ!

Tác giả: Trúc Nam.

Chim chích bông mãi chơi | Bài thơ Chích bông mãi chơi
Bài thơ Chích bông mãi chơi: Chích bông giờ đã lớn, Mẹ dẫn đi kiếm mồi, Nhưng lại mãi rong chơi, Không nghe lời mẹ dặn. Thấy bướm vàng giỡn nắng, Chích bông vội bay theo, Thấy sắc tím hoa bèo, Chích ta nhìn ngắm mãi…

 

Chim chích bông nâu | Bài thơ Hỏi chích bông
Bài thơ Hỏi chích bông: Hỏi chú Chích bông: “Sao Chích bông Suốt ngày luôn luôn nhảy nhót, Nhảy khắp vườn ớt, Nhảy khắp vườn cà, Nhảy khắp vườn na, Vườn cam, vườn quít, Như tên vun vút, Lêu lổng khắp nơi, Mải miết vui chơi, Chẳng làm gì cả?”
Hình ảnh Bài thơ Chim chích bông
Bài thơ Chim chích bông: Chim chích bông, Bé tẻo teo, Rất hay trèo, Từ cành na, Qua cành bưởi, Sang bụi duối.
5/5 (6 bình chọn)