Bài thơ Con bê lông vàng (Võ Quảng)

Bài thơ Con bê lông vàng

Con bê lông vàng
Cổ loang màu trắng
Bước đi liến thoắng
Miệng cứ: bê… ê!

Ơ kìa! Con bê
Đi qua vườn ớt
Nhìn sau nhìn trước
Đi vào vườn cà
Đi vào đi ra
Đi tìm mẹ nó!

Vấp cọc đau quá
Nó ngã lăn kềnh!
Nó nhìn chung quanh
“Bê… ê” gọi mẹ…
Chung quanh vắng vẻ
Chẳng thấy mẹ đâu!

Nó lại đứng lên
Đi vào vườn ớt
Nhìn sau nhìn trước
Đi vào vườn cà
Đi vào đi ra
Vượt qua đồi cỏ

Thấy cái hoa nở
Nó bước lại gần
Nó đứng tần ngần
Mũi kề, hít hít!

Tác giả: Võ Quảng.
Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998

Con bê lông vàng | Bài thơ Con bê lông vàng (Võ Quảng)
Bài thơ Con bê lông vàng (Võ Quảng): Con bê lông vàng, Cổ loang màu trắng, Bước đi liến thoắng, Miệng cứ: bê… ê! Ơ kìa! Con bê, Đi qua vườn ớt, Nhìn sau nhìn trước, Đi vào vườn cà, Đi vào đi ra, Đi tìm mẹ nó!

 

Bài thơ, Bài đồng dao Con bê vàng (Bê là bê vàng)
Bài thơ Con bê vàng, Bài đồng dao Con bê vàng (Bê là bê vàng): Bê là bê con, Bê là bê vàng, Bê đứng rền ràng, Bê đi với mẹ, Bê đừng chạy xuống bể, Bê đừng chạy lên ngàn, Mà cọp mang, Mà sấu nuốt, Đi tìm nơi cỏ tốt, Bê gặm cho ngon, Bê là bê ơi! Bê là bê con, Bê là bê vàng…

 

Bê con hỏi mẹ | Bài thơ Bê hỏi mẹ (Phạm Hổ)
Bài thơ Bê hỏi mẹ (Phạm Hổ): Mẹ uống sữa lúc nào, Mà sữa đầy vú mẹ? Còn con bú nhiều thế, Sữa lại chạy đi đâu? Ơ kìa, mẹ không nói, Lại cứ cười là sao?
5/5 (7 bình chọn)