Con bê vàng: Bê là bê vàng

Đồng dao Con bê vàng: Bê là bê vàng

Bê là bê con
Bê là bê vàng
Bê đứng rền ràng
Bê đi với mẹ
Bê đừng chạy xuống bể
Bê đừng chạy lên ngàn
Mà cọp mang
Mà sấu nuốt
Đi tìm nơi cỏ tốt
Bê gặm cho ngon
Bê là bê ơi!

Bê là bê con
Bê là…bê vàng…

Nguồn: sưu tầm.

Bài thơ, Bài đồng dao Con bê vàng (Bê là bê vàng)
Bài đồng dao Con bê vàng (Bê là bê vàng): Bê là bê con, Bê là…bê vàng, Bê đứng rền ràng, Bê đi với mẹ, Bê đừng chạy xuống bể, Bê đừng chạy lên ngàn, Mà cọp mang, Mà sấu nuốt, Đi tìm nơi cỏ tốt, Bê gặm cho ngon, Bê là bê ơi! Bê là bê con, Bê là…bê vàng…

 

Con bê lông vàng | Bài thơ Con bê lông vàng (Võ Quảng)
Bài thơ Con bê lông vàng (Võ Quảng): Con bê lông vàng, Cổ loang màu trắng, Bước đi liến thoắng, Miệng cứ: bê… ê! Ơ kìa! Con bê, Đi qua vườn ớt, Nhìn sau nhìn trước, Đi vào vườn cà, Đi vào đi ra, Đi tìm mẹ nó! Vấp cọc đau quá, Nó ngã lăn kềnh! Nó nhìn chung quanh, “Bê… ê” gọi mẹ…Chung quanh vắng vẻ, Chẳng thấy mẹ đâu!…

 

Bê con hỏi mẹ | Bài thơ Bê hỏi mẹ (Phạm Hổ)
Bài thơ Bê hỏi mẹ (Phạm Hổ): Mẹ uống sữa lúc nào, Mà sữa đầy vú mẹ? Còn con bú nhiều thế, Sữa lại chạy đi đâu? Ơ kìa, mẹ không nói, Lại cứ cười là sao?
4.7/5 (6 bình chọn)