Con vỏi con voi | Bài thơ Con vỏi con voi

Bài thơ Con vỏi con voi

Con vỏi, con voi,
Cái vòi đi trước.
Hai chân trước đi trước,
Hai chân sau đi sau.
Còn cái đuôi đi sau rốt.
Tôi xin kể nốt,
Cái chuyện con voi.

Nguồn:
1. Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009
2. SGK Tập đọc vỡ lòng, NXB Giáo dục, 1979

Bài thơ Con vỏi con voi
Bài thơ Con vỏi con voi, Bài đồng dao Con vỏi con voi: Con vỏi con voi, Cái vòi đi trước. Hai chân trước đi trước, Hai chân sau đi sau. Còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt, Cái chuyện con voi.

 

Bài thơ, Bài đồng dao Con bê vàng (Bê là bê vàng)
Bài thơ Con bê vàng, Bài đồng dao Con bê vàng (Bê là bê vàng): Bê là bê con, Bê là bê vàng, Bê đứng rền ràng, Bê đi với mẹ, Bê đừng chạy xuống bể, Bê đừng chạy lên ngàn, Mà cọp mang, Mà sấu nuốt, Đi tìm nơi cỏ tốt, Bê gặm cho ngon, Bê là bê ơi! Bê là bê con, Bê là bê vàng…

Sưu tầm từ facebook.com

4.5/5 (8 bình chọn)