Bài thơ Anh gà trống

Bài thơ Anh gà trống

Anh Gà Trống
Đẹp làm sao:
Mào anh đỏ
Dáng anh cao
Ức anh nở
Đuôi anh dài
Anh cất tiếng
Ó ò o…

Phỏng theo đồng dao Nga.
Nguồn: Thụy Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014

 

Anh gà trống | Bài thơ Anh Gà Trống, Bài đồng dao Anh gà trống
Bài thơ Anh Gà Trống, Bài đồng dao Anh gà trống: Anh gà trống, Đẹp làm sao: Mào anh đỏ, Dáng anh cao, Ức anh nở, Đuôi anh dài, Anh cất tiếng, Ó ò o…(Nguồn: thivien.net)

 

Bài thơ Chú gà trống nhỏ (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Chú gà trống nhỏ (Nguyễn Lãm Thắng): Chú gà trống nhỏ, Cái mào màu đỏ, Cái mỏ màu vàng, Đập cánh gáy vang, Dưới giàn bông bí, Cái đuôi màu tía, Óng mượt làm sao! Chú nhảy lên cao, Ó ò o ó!

 

Truyện Con gà trống kiêu căng (Truyện Chú gà trống non kiêu căng)
Truyện Con gà trống kiêu căng (Truyện Chú gà trống non kiêu căng): Gà Trống Non có bộ lông đẹp tuyệt vời. Lông đuôi của nó óng mượt, nhiều màu sắc, trông xa cứ ngỡ đuôi công. Còn tiếng gáy của Gà Trống Non thì vừa dõng dạc, vừa âm vang. Gà Trống Non hãnh diện về bộ lông và tiếng gáy của nó lắm, vì thế nó sinh ra kiêu căng, coi thường Gà Tồ, Mèo Vàng. Suốt ngày nó ưỡn ngực dạo chơi quanh sân, chẳng thèm ngó ngàng đến các bạn…
5/5 (5 bình chọn)