Bài thơ Nghe tiếng ru (Võ Quảng)

Bài thơ Nghe tiếng ru

Họa mi bay về
Cất cao tiếng hát
Trời cao bát ngát
Bỗng hóa cao hơn!
Đất rộng mông mênh
Như càng hóa rộng!

Bò vàng, Trâu mộng
Nghểnh cổ lắng nghe
Khóm trúc bờ tre
Lặng im nghe hát
Quên không xào xạc
Nghỉ hết rì rào

Mặt trời lên cao
Mỉm cười vẫy gọi:
– “Chim ơi! Ta hỏi
Học hát trường nào
Mà tiếng xôn xao
Nghe hay làm vậy?”

– “Thưa ông
Hát được thế đấy
Tôi học mẹ tôi
Mẹ hát: À ơi!…
Lúc ru tôi ngủ!”

Tác giả: Võ Quảng.
Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998

Nghe tiếng ru | Bài thơ Nghe tiếng ru
Bài thơ Nghe tiếng ru (Võ Quảng): Họa mi bay về, Cất cao tiếng hát, Trời cao bát ngát, Bỗng hóa cao hơn! Đất rộng mông mênh, Như càng hóa rộng! Bò vàng, Trâu mộng, Nghểnh cổ lắng nghe, Khóm trúc bờ tre, Lặng im nghe hát…
5/5 (6 bình chọn)