Bài thơ Ai dậy sớm (Võ Quảng)

Bài thơ Ai dậy sớm

Ai dậy sớm
Bước ra nhà
Cau xoè hoa
Đang chờ đón!

Ai dậy sớm
Đi ra đồng
Cả vừng đông
Đang chờ đón!

Ai dậy sớm
Chạy lên đồi
Cả đất trời
Đang chờ đón!

Tác giả: Võ Quảng.
Tập thơ Anh đom đóm (1970)

Nguồn (thivien):
1. Võ Quảng, Anh đom đóm, NXB Kim Đồng, 1970
2. Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998
3. Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985

Ai dậy sớm | Bài thơ Ai dậy sớm (Võ Quảng)
Bài thơ Ai dậy sớm (Võ Quảng): Ai dậy sớm, Bước ra nhà, Cau xoè hoa, Đang chờ đón! Ai dậy sớm, Đi ra đồng, Cả vừng đông, Đang chờ đón! Ai dậy sớm, Chạy lên đồi, Cả đất trời, Đang chờ đón!
Ai dậy sớm | Bài thơ Ai dậy sớm (Võ Quảng)
Bài thơ Ai dậy sớm (Võ Quảng): Ai dậy sớm, Bước ra nhà, Cau xoè hoa, Đang chờ đón! Ai dậy sớm, Đi ra đồng, Cả vừng đông, Đang chờ đón! Ai dậy sớm, Chạy lên đồi, Cả đất trời, Đang chờ đón!

 

Bé dạy sớm, Ai dậy sớm | Bài thơ Ai dậy sớm (Võ Quảng)
Bài thơ Ai dậy sớm (Võ Quảng): Ai dậy sớm, Bước ra nhà, Cau xoè hoa, Đang chờ đón! Ai dậy sớm, Đi ra đồng, Cả vừng đông, Đang chờ đón! Ai dậy sớm, Chạy lên đồi, Cả đất trời, Đang chờ đón!

 

Dậy sớm | Bài thơ Dậy sớm (Thanh Hào)
Bài thơ Dậy sớm (Thanh Hào): Tinh mơ em thức dậy, Rửa mặt rồi đến trường, Em bước vội trên đường, Núi dăng hàng trước mặt, Sương trắng viền quanh núi, Như một chiếc khăn bông, Ồ núi ngủ lười không, Giờ mới đang rửa mặt.
4.3/5 (12 bình chọn)