Bài thơ Em yêu mùa hè

Bài thơ Em yêu mùa hè

Em yêu mùa hè,
Có hoa sim tím
Mọc trên đồi quê,
Rung rinh bướm lượn.

Thong thả dắt trâu
Trong chiều nắng xế,
Em hái sim ăn
Trời, sao ngọt thế!

Gió mát lưng đồi,
Ve ngân ra rả,
Trên cao lưng trời
Diều ai vừa thả.

Em yêu mùa hè
Có trái sim ngọt,
Em yêu đồi quê
Có cơn gió mát.

Tác giả: Nguyễn Thanh Toàn.

Nguồn:
1. SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976
2. SGK Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985
3. SGK Tiếng Việt 1, tập 2, NXB Giáo dục, 1996

Em yêu mùa hè | Bài thơ Em yêu mùa hè (Nguyễn Thanh Toàn)
Bài thơ Em yêu mùa hè (Nguyễn Thanh Toàn): Em yêu mùa hè, Có hoa sim tím, Mọc trên đồi quê, Rung rinh bướm lượn. Thong thả dắt trâu, Trong chiều nắng xế, Em hái sim ăn, Trời, sao ngọt thế!

 

Em yêu mùa hè | Bài thơ Em yêu mùa hè (Nguyễn Thanh Toàn)
Bài thơ Em yêu mùa hè (Nguyễn Thanh Toàn): Thong thả dắt trâu, Trong chiều nắng xế, Em hái sim ăn, Trời, sao ngọt thế! Gió mát lưng đồi, Ve ngân ra rả, Trên cao lưng trời, Diều ai vừa thả. Em yêu mùa hè, Có trái sim ngọt, Em yêu đồi quê, Có cơn gió mát.

 

Mùa hè của em | Bài thơ Mùa hè của em
Bài thơ Mùa hè của em: Gió thổi qua tà áo, Thì có làm sao đâu, Nó chạy chơi đấy mà, Là cơn gió mùa hè, Nấp trong tà áo em, Mưa rơi trên mái tóc, Thì có làm sao đâu
Bài thơ Nắng mùa hè
Bài thơ Nắng mùa hè: Chuồn chuồn thấy nắng bay cao, Gà con trốn nắng, chạy vào bóng cây, Nắng mùa hè nóng lắm đây, Đi đâu cũng phải đội ngay mũ vào, Bé Bi dại dột làm sao, Phơi đầu ra nắng…sốt cao đùng đùng.
4.8/5 (9 bình chọn)