Bài thơ Chú vịt bông (Phạm Hổ)

Bài thơ Chú vịt bông

– Chúng nó sắp đến rồi
Con chạy đi đâu vậy?
– Con quên mất vịt bông
Nó còn trong nhà ấy
Mẹ cho con vào lấy
Vịt nó khỏi bị bom!

mẹ chìa ngay vịt bông:
– Lần sau con phải nhớ!
thôi, con lui vào trong
kìa! Súng ta đã nổ!

chú vịt bông nho nhỏ
đã nấp kín trong hầm
bé con ôm vào lòng:
“Vịt bông ơi! Đừng sợ!”

Tác giả: Phạm Hổ.
Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970.

Chú vịt bông | Bài thơ Chú vịt bông
Bài thơ Chú vịt bông (Phạm Hổ): Chúng nó sắp đến rồi, Con chạy đi đâu vậy? Con quên mất vịt bông, Nó còn trong nhà ấy, Mẹ cho con vào lấy, Vịt nó khỏi bị bom!
5/5 (6 bình chọn)