Tắm mưa (Phạm Hổ)

Bài thơ Tắm mưa

Mưa rồi! Em rủ bạn
Ùa ra sân tắm chơi

Vật nhau cho bẩn người
Giơ lưng nhờ mưa dội

Cóc bé và cóc cụ
Đua nhau nhảy mừng vui

Cây cối và nhà cửa
Cũng hả hê reo cười…

Nhà tắm ta rộng quá
Mênh mông bốn chân trời

Nước mát tắm sao hết
Cả một trời mưa rơi

Tác giả: Phạm Hổ

Nguồn (thivien): Những bài thơ nho nhỏ (thơ), Phạm Hổ, NXB Kim Đồng, 2016

Tắm mưa | Bài thơ Tắm mưa (Phạm Hổ)
Bài thơ Tắm mưa (Phạm Hổ): Mưa rồi! Em rủ bạn, Ùa ra sân tắm chơi. Vật nhau cho bẩn người, Giơ lưng nhờ mưa dội. Cóc bé và cóc cụ, Đua nhau nhảy mừng vui

 

Mưa | Bài thơ Mưa (Phạm Hổ)
Bài thơ Mưa (Phạm Hổ): Bầu trời Nặng mây, Gió đầy Hơi mát, Lúc đầu Lác đác, Giờ hạt Dày rồi, Hạt này Đã đến, Hạt nọ Đang rơi, Hạt nào Xuống sông? Hạt nào Xuống đồi?
4.6/5 (15 bình chọn)