Bài thơ Mưa (Phạm Hổ)

Bài thơ Mưa

Bầu trời
Nặng mây
Gió đầy
Hơi mát

Lúc đầu
Lác đác
Giờ hạt
Dày rồi

Hạt này
Đã đến
Hạt nọ
Đang rơi

Hạt nào
Xuống sông?
Hạt nào
Xuống đồi?

Hạt nào
Gặp cây?
Hạt nào
Gặp người?

Bé xoè
Tay nhỏ
Thò ra
Ngoài trời

Chanh chách!
Chanh chách!
Mát mát
Êm êm
Bao nhiêu
Là hạt
Đậu lòng
Tay em!

Lạ lùng
Bé nhìn
Phải vừa
Xuống đất
Mưa lại
Về trời
Nên bao
Nhiêu hạt
Mãi còn
Rơi rơi…

Tác giả: Phạm Hổ.

Mưa | Bài thơ Mưa (Phạm Hổ)
Bài thơ Mưa (Phạm Hổ): Bầu trời Nặng mây, Gió đầy Hơi mát, Lúc đầu Lác đác, Giờ hạt Dày rồi, Hạt này Đã đến, Hạt nọ Đang rơi, Hạt nào Xuống sông? Hạt nào Xuống đồi?

 

Tắm mưa | Bài thơ Tắm mưa (Phạm Hổ)
Bài thơ Tắm mưa (Phạm Hổ): Mưa rồi! Em rủ bạn, Ùa ra sân tắm chơi. Vật nhau cho bẩn người, Giơ lưng nhờ mưa dội. Cóc bé và cóc cụ, Đua nhau nhảy mừng vui. Cây cối và nhà cửa, Cũng hả hê reo cười… Nhà tắm ta rộng quá, Mênh mông bốn chân trời. Nước mát tắm sao hết, Cả một trời mưa rơi. Nguồn: thivien.
4.9/5 (13 bình chọn)