Bài thơ Gà ấp (Phạm Hổ)

Bài thơ Gà ấp

Bụng mẹ êm ấm
Trứng nằm bên nhau…

“Trứng nào nở trước?
Trứng nào nở sau?
Mấy cô gà trắng?
Mấy chú gà nâu?
Chúng sẽ thương nhau
Cùng xinh đẹp cả
Trống, sẽ giống bố
Dậy sớm, gáy hay!
Mái, sẽ giống mẹ
Chăm ấp, đẻ sây…”

Mẹ gà chớp mắt
Nghĩ càng thấy vui
Quên diều lép thóc
Chờ con ra đời…

Tác giả: Phạm Hổ.

Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970.

(*) sây: từ địa phương có ý nghĩa là nhiều, năng suất cao. Đẻ sây: đẻ nhiều.

Gà mẹ ấp trứng | Bài thơ Gà ấp (Phạm Hổ)
Gà ấp | Bài thơ Gà ấp (Phạm Hổ): Bụng mẹ êm ấm, Trứng nằm bên nhau… “Trứng nào nở trước? Trứng nào nở sau? Mấy cô gà trắng? Mấy chú gà nâu? Chúng sẽ thương nhau, Cùng xinh đẹp cả, Trống, sẽ giống bố, Dậy sớm, gáy hay! Mái, sẽ giống mẹ, Chăm ấp, đẻ sây…”…

 

Đàn gà mới nở (Phạm Hổ)
Đàn gà mới nở (Phạm Hổ): Lông vàng mát rượi, Mắt đẹp sáng ngời, Ơi! Chú gà ơi! Ta yêu chú lắm! Mẹ dang đôi cánh, Con biến vào trong, Mẹ ngẩng đầu trông, Bọn diều, bọn quạ
5/5 (3 bình chọn)