Bài thơ Bé đi cày (Phạm Hổ)

Bài thơ Bé đi cày

Chuối xanh một quả
Cắm bốn chân tre
Thành con trâu đực
Nhìn giống giống ghê!

Hai ngọn cờ ngô
Làm cây cày nhỏ
Đem ra giữa ngõ
Buộc trâu đi cày

Trâu ơi, gắng đi
Cày cho xong ruộng
Chiều ta về sớm
Cất chuồng trâu ngay

Vắt! Vắt trâu này!
Sao trâu chậm thế?
Trâu mệt rồi ư?
Chúng mình nghỉ nhé!

Bóng mát ngõ trưa
Thả trâu ăn cỏ
Bé nằm ngủ quên
Tóc hiu hiu gió.

Sáng tác: Phạm Hổ.
Tập thơ Chú bò tìm bạn (1956)
Nguồn (thivien): Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970

Bé đi cày | Bài thơ Bé đi cày (Phạm Hổ)
Bài thơ Bé đi cày (Phạm Hổ): Chuối xanh một quả, Cắm bốn chân tre, Thành con trâu đực, Nhìn giống giống ghê! Hai ngọn cờ ngô, Làm cây cày nhỏ, Đem ra giữa ngõ, Buộc trâu đi cày
Bé đi cày | Bài thơ Bé đi cày (Phạm Hổ)
Bài thơ Bé đi cày (Phạm Hổ): Trâu ơi, gắng đi, Cày cho xong ruộng, Chiều ta về sớm, Cất chuồng trâu ngay. Vắt! Vắt trâu này! Sao trâu chậm thế? Trâu mệt rồi ư? Chúng mình nghỉ nhé!
Bài thơ Đi bừa: mẹ đi bừa, mẹ dắt trâu đi bừa
Bài thơ Đi bừa: Sáng nay mẹ dậy sớm, Dắt trâu đen đi bừa, Mẹ không quản xóm trưa, Bừa đất tơi thành luống, Để trồng ngô khoai sắn, Trồng quả ngọt rau tới, Cho thức ăn mọi người, Giữ môi trường xanh sạch

 

Bé làm bao nhiêu nghề
Bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề: Bé chơi làm thợ nề, Xây nên bao nhà cửa. Bé chơi làm thợ mỏ, Đào lên thật nhiều than. Bé chơi làm thợ hàn, Nối nhịp cầu đất nước.
5/5 (8 bình chọn)