Bài thơ Đi bừa (Hoàng Dân)

Bài thơ Đi bừa

Sáng nay mẹ dậy sớm
Dắt trâu đen đi bừa
Mẹ không quản xóm trưa
Bừa đất tơi thành luống
Để trồng ngô khoai sắn
Trồng quả ngọt rau tới
Cho thức ăn mọi người
Giữ môi trường xanh sạch
Sáng mai mẹ lại dắt
Chú trâu đen đi bừa.

Sáng tác: Hoàng Dân.

Bài thơ Đi bừa: mẹ đi bừa, mẹ dắt trâu đi bừa
Bài thơ Đi bừa (Hoàng Dân): Sáng nay mẹ dậy sớm, Dắt trâu đen đi bừa, Mẹ không quản xóm trưa, Bừa đất tơi thành luống, Để trồng ngô khoai sắn, Trồng quả ngọt rau tới, Cho thức ăn mọi người

 

Bé đi cày | Bài thơ Bé đi cày (Phạm Hổ)
Bài thơ Bé đi cày (Phạm Hổ): Chuối xanh một quả, Cắm bốn chân tre, Thành con trâu đực, Nhìn giống giống ghê! Hai ngọn cờ ngô, Làm cây cày nhỏ, Đem ra giữa ngõ, Buộc trâu đi cày

 

Bé làm bao nhiêu nghề
Bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề: Bé chơi làm thợ nề, Xây nên bao nhà cửa. Bé chơi làm thợ mỏ, Đào lên thật nhiều than. Bé chơi làm thợ hàn, Nối nhịp cầu đất nước. Bé chơi làm thầy thuốc, Chữa bệnh cho mọi người. Bé chơi làm cô nuôi, Xúc cơm cho cháu bé. Một ngày ở nhà trẻ, Bé làm bao nhiêu nghề. Chiều mẹ đến đón về, Bé lại là… cái Cún.
4.7/5 (9 bình chọn)