Bài thơ Quần áo (Nhược Thủy)

Bài thơ Quần áo

Áo quần em mặc
Mẹ giặt vừa khô
Sạch sẽ thơm tho
Em không bôi bẩn.

Tác giả: Nhược Thủy

Hình ảnh Bài thơ Quần áo
Áo quần em mặc, Mẹ giặt vừa khô, Sạch sẽ thơm tho, Em không bôi bẩn. Tác giả: Nhược Thủy
Hình ảnh Bài thơ Mặc quần áo
Bé tự mặc áo, Biết cách cài khuy, Đi giày, đội mũ, Nào đâu khó gì?
4.7/5 (11 bình chọn)