Ong và bướm | Bài thơ Ong và bướm (Nhược Thủy)

Bài thơ Ong và bướm

Con bướm trắng
Lượn vườn hồng
Gặp con ong
Đang bay vội
Bướm liền gọi
Rủ đi chơi
Ong trả lời:
– Tôi còn bận
Mẹ tôi dặn:
Việc chưa xong
Đi chơi rong
Mẹ không thích.

Tác giả: Nhược Thủy

Hình ảnh Bài thơ ong và bướm
Con bướm trắng, Lượn vườn hồng, Gặp con ong, Đang bay vội, Bướm liền gọi, Rủ đi chơi
Hình ảnh Bài thơ ong và bướm (Nhược Thủy)
Hình ảnh Bài thơ ong và bướm (Nhược Thủy)
Con bướm trắng
Con bướm trắng
4.4/5 (19 bình chọn)