Mặc quần áo | Bài thơ Mặc quần áo

Bài thơ Mặc quần áo

Bé tự mặc áo
Biết cách cài khuy
Đi giày, đội mũ
Nào đâu khó gì?

Nguồn: sưu tầm.

Hình ảnh Bài thơ Mặc quần áo
 Bé tự mặc áo, Biết cách cài khuy, Đi giày, đội mũ, Nào đâu khó gì?
Hình ảnh Bài thơ Quần áo
Bài thơ Quần áo: Áo quần em mặc, Mẹ giặt vừa khô, Sạch sẽ thơm tho, Em không bôi bẩn. Tác giả: Nhược Thủy
4.6/5 (8 bình chọn)