Bài thơ Bàn tay cô giáo (Nguyễn Trọng Hoàn)

Bài thơ Bàn tay cô giáo

Một tờ giấy trắng
Cô gấp cong cong
Thoắt cái đã xong
Chiếc thuyền xinh quá!

Một tờ giấy đỏ
Mềm mại tay cô
Mặt trời đã phô
Nhiều tia nắng toả.

Thêm tờ xanh nữa
Cô cắt rất nhanh
Mặt nước dập dềnh
Quanh thuyền sóng lượn.

Như phép mầu nhiệm
Hiện trước mắt em:
Biển biếc bình minh
Rì rào sóng vỗ…

Biết bao điều lạ
Từ bàn tay cô.

Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàn
Nguồn: Tiếng Việt 3, tập 2, trang 24, NXB Giáo dục Việt Nam – 2019

Hình ảnh Bài thơ Bàn tay cô giáo (Nguyễn Trọng Hoàn)
Bài thơ Bàn tay cô giáo: Một tờ giấy trắng, Cô gấp cong cong, Thoắt cái đã xong, Chiếc thuyền xinh quá!
Hình ảnh Bài thơ Bàn tay cô giáo (Định Hải)
Hình ảnh Bài thơ Bàn tay cô giáo. Tác giả: Định Hải
4.4/5 (14 bình chọn)