Bài thơ Cô giáo lớp em

Bài thơ Cô giáo lớp em

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho.

Tác giả: Nguyễn Xuân Sanh

Nguồn: Cô giáo lớp em, SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002

Hình ảnh Bài thơ Cô giáo lớp em
Bài thơ Cô giáo lớp em (Nguyễn Xuân Sanh): Sáng nào em đến lớp, Cũng thấy cô đến rồi, Đáp lời “Chào cô ạ!” Cô mỉm cười thật tươi. Cô dạy em tập viết, Gió đưa thoảng hương nhài, Nắng ghé vào cửa lớp, Xem chúng em học bài

 

Hình ảnh Bài thơ Bàn tay cô giáo (Định Hải)
Bài thơ Bàn tay cô giáo (Định Hải): Bàn tay cô giáo, Tết tóc cho em, Về nhà mẹ khen, Tay cô đến khéo! Bàn tay cô giáo, Vá áo cho em, Như tay chị cả, Như tay mẹ hiền.

 

Cô dạy | Bài thơ Cô dạy: Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy
Bài thơ Cô dạy (Phạm Hổ): Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy: Phải giữ sạch đôi tay, Bàn tay mà giây bẩn, Sách, áo cũng bẩn ngay. Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy: Cãi nhau là không vui, Cái miệng nó xinh thế, Chỉ nói điều hay thôi.
4.6/5 (33 bình chọn)