Hỏi cái kẹo | Bài thơ Hỏi cái kẹo (2 tuổi)

Bài thơ Hỏi cái kẹo

Kẹo ơi kẹo có biết chăng?
Ăn xong, đi ngủ, sún răng mất rồi!
Kẹo cười: tại bạn đấy thôi
Chứ không phải lỗi tại tôi ngọt ngào.

Sưu tầm

Hình ảnh Bài thơ Hỏi cái kẹo
Kẹo ơi kẹo có biết chăng? Ăn xong, đi ngủ, sún răng mất rồi!
Hình ảnh Bài thơ Kẹo ngọt
Hình ảnh Bài thơ Kẹo ngọt
5/5 (7 bình chọn)