Bài thơ Cô dạy – Phạm Hổ (Mẹ mẹ ơi cô dạy)

Bài thơ Mẹ mẹ ơi cô dạy

Bài thơ Cô dạy – Mẹ mẹ ơi cô dạy

Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Phải giữ sạch đôi tay,
Bàn tay mà giây bẩn,
Sách, áo cũng bẩn ngay.

Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Cãi nhau là không vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.

Tác giả: Phạm Hổ

Bài thơ Mẹ mẹ ơi cô dạy
Hình ảnh bài thơ Mẹ mẹ ơi cô dạy. (Nguồn sưu tầm từ internet)