Bài thơ Nghe lời cô giáo

Bài thơ Nghe lời cô giáo

Bé mới được đi học
Khi về hát rất ngoan
Rửa tay trước khi ăn
“Cô giáo con bảo thế”
Ăn thì mời cha mẹ
Nhường em bé phần hơn
Không để vãi rơi cơm
“Cô giáo con bảo thế”
“Cô giáo con bảo thế”
Việc tốt đều nhắc lời
Thế là, bé yêu ơi
Nhớ lời cô giáo đấy

Tác giả: Nguyễn Văn Chương

Hình ảnh Bài thơ Nghe lời cô giáo
Bé mới được đi học, Khi về hát rất ngoan
Nghe lời cô giáo
Hình ảnh Bài thơ Nghe lời cô giáo
4.5/5 (16 bình chọn)