Đồng hồ quả lắc | Thơ thiếu nhi

Đồng hồ quả lắc - Thơ thiếu nhi, thơ mầm non

Trường mầm non Họa Mi xin giới thiệu đến các bạn nhỏ bài thơ Đồng hồ quả lắc của nhà thơ Đinh Xuân Tửu, bài thơ nhắc nhở các bạn nhỏ phải biết quý trọng và sắp xếp thời gian của mình một cách hợp lý, khoa học.

Đồng hồ quả lắc

Tích tắc! Tích tắc!
Đồng hồ quả lắc
Tích tắc đêm ngày
Không ngừng phút giây.

Tích tắc! Tích tắc!
Đồng hồ luôn nhắc:
Học, chơi, ăn, ngủ
Có giờ có giấc.

Tích tắc! Tích tắc!
Đồng hồ luôn nhắc
Từng phút từng giờ
Quý hơn vàng bạc.

Tác giả: Đinh Xuân Tửu
Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997

Đồng hồ quả lắc - Thơ thiếu nhi, thơ mầm non
Đồng hồ quả lắc – Thơ thiếu nhi, thơ mầm non