Bé và Mẹ | Bài thơ Bé và Mẹ (Giao thông)

Hình ảnh Bài thơ Bé và Mẹ (giao thông)

Bài thơ Bé và Mẹ

Tan học mẹ đón về
Dắt tay bé qua phố
Mẹ luôn luôn nhắc nhở
Đi bộ trên vỉa hè
Đường rất nhiều loại xe
Nếu sang ngang phải đợi
Đèn xanh mới được đi
Bé ngoan ngoãn thầm thì
Con nhớ rồi mẹ ạ.

Tác giả: Lương Thị Xiêm

Nguồn: sưu tầm.

Hình ảnh Bài thơ Bé và Mẹ (giao thông)
Tan học mẹ đón về, Dắt tay bé qua phố, Mẹ luôn luôn nhắc nhở, Đi bộ trên vỉa hè, Đường rất nhiều loại xe