Giúp bà | Bài thơ Giúp bà qua đường

Hình ảnh Bài thơ Giúp bà qua đường

Bài thơ Giúp bà

(Giúp bà qua đường)

Chiều nay đi học về
Trên vỉa hè em thấy
Một bà già chống gậy.
Muốn tránh xe qua đường.

Em vội dừng bước chân
Đến bên bà nói nhỏ:
Đường nhiều xe lắm đó
Để cháu dắt bà qua

Tay em nắm tay bà
Cùng bước qua đường rộng
Chia tay bà cảm động
Khen mãi em bé ngoan

Tác giả: Vũ Thị Minh Tâm
Nguồn: sưu tầm

Hình ảnh Bài thơ Giúp bà qua đường
Hình ảnh Bài thơ Giúp bà qua đường: Chiều nay đi học về, Trên vỉa hè em thấy, Một bà già chống gậy, Muốn tránh xe qua đường
Hình ảnh Bài thơ Bé học luật giao thông
Hình ảnh Bài thơ Bé học luật giao thông
Hình ảnh Bài thơ Bé và Mẹ (giao thông)
Tan học mẹ đón về, Dắt tay bé qua phố, Mẹ luôn luôn nhắc nhở, Đi bộ trên vỉa hè, Đường rất nhiều loại xe