Đám ma bác giun | Bài thơ Đám ma bác giun

Bài thơ Đám ma bác giun

Bác Giun đào đất suốt ngày
Trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà
Họ hàng nhà kiến kéo ra
Kiến con đi trước, kiến già theo sau

Cầm hương kiến Đất bạc đầu
Khóc than kiến Cánh khoác màu áo tang
Kiến Lửa đốt đuốc đỏ làng
Kiến Kim chống gậy, kiến Càng nặng vai

Đám ma đưa đến là dài
Qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà
Kiến Đen uống rượu la đà
Bao nhiêu kiến Gió bay ra chia phần…

1967

Tác giả: Trần Đăng Khoa

Nguồn: Đám ma bác giun – Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc, 1999

Hình ảnh Bài thơ Đám ma bác giun (Trần Đăng Khoa)
Hình ảnh Bài thơ Đám ma bác giun (Trần Đăng Khoa)
Bài thơ Trăng sáng sân nhà em của tác giả Trần Đăng Khoa
Trường mầm non Họa Mi xin giới thiệu bài thơ Trăng sáng sân nhà em của tác giả Trần Đăng Khoa
Đàn kiến nó đi | Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải)
Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải): Một đàn kiến nhỏ, Chạy ngược chạy xuôi, Chẳng ra hàng một, Chẳng thành hàng đôi
4.7/5 (15 bình chọn)