Bài thơ Cò con sạch sẽ

Bài thơ Cò con sạch sẽ

Cò con sạch sẽ
Đứng ở bờ sông
Rỉa cánh, rỉa lông
Kì chân cọ mỏ
Một con quạ nhỏ
Lười tắm bẩn hôi
Đến rủ đi chơi
Lắc đầu cò nói
Tôi còn tắm gội
Chẳng muốn đi đâu
Bạn hãy cùng thi
Xem ai sạch sẽ.

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy – NXBGD.

Bài thơ Cò con sạch sẽ: Cò con sạch sẽ, Đứng ở bờ sông
Bài thơ Cò con sạch sẽ: Cò con sạch sẽ, Đứng ở bờ sông, Rỉa cánh, rỉa lông, Kì chân cọ mỏ, Một con quạ nhỏ, Lười tắm bẩn hôi, Đến rủ đi chơi, Lắc đầu cò nói, Tôi còn tắm gội, Chẳng muốn đi đâu, Bạn hãy cùng thi, Xem ai sạch sẽ.

 

Cáo và Cò | Truyện kể Cáo và Cò
Truyện kể Cáo và Cò: Một ngày nọ, cáo gặp một con cò. Nó tìm cách làm bạn với con cò và tỏ ra như một người bạn tốt. Sau đó, cáo mời cò về nhà ăn cơm. Cò vui vẻ nhận lời.
3.6/5 (5 bình chọn)