Bài thơ Cơ thể nói gì?

Bài thơ Cơ thể nói gì?

Đôi mắt để nhìn
Giữ đừng để bụi
Miệng xinh để nói,
Lễ phép hỏi thưa
Chân bước trên đường,
Đừng nên vội vã.
Tóc xinh đừng xõa,
Bé nhớ gọn gàng
Tay bé để làm
Giúp bà, giúp mẹ
Đừng nghịch bẩn nhé!
Các bạn cười chê
Giữ sạch cơ thể
Ngày ngày nhớ chăm!

Nguồn: sưu tầm.

Bài thơ Cơ thể nói gì? Từ vựng tiếng Anh về bộ phận cơ thể người
Bài thơ Cơ thể nói gì? Đôi mắt để nhìn, Giữ đừng để bụi, Miệng xinh để nói, Lễ phép hỏi thưa, Chân bước trên đường, Đừng nên vội vã. Tóc xinh đừng xõa, Bé nhớ gọn gàng, Tay bé để làm, Giúp bà, giúp mẹ, Đừng nghịch bẩn nhé! Các bạn cười chê, Giữ sạch cơ thể, Ngày ngày nhớ chăm! (Ảnh minh họa từ vựng tiếng Anh về bộ phận cơ thể người – Nguồn: google.com)

 

5/5 (5 bình chọn)