Bài thơ Giờ ngủ (Giờ đi ngủ)

Mục lục

Bài thơ Giờ ngủ

(Bài thơ Giờ đi ngủ)

Vào giường đi ngủ
Không nghịch đồ chơi
Không gọi bạn ơi
Không cười khúc khích
Không ai tinh nghịch
Giơ chân giơ tay
Phải nằm cho ngay
Mắt thì mhắm lại.

Tác giả: Lê Thị Hoa. (Trường mầm non số 10 Hà Nội)

Giờ ngủ | Bài thơ Giờ ngủ (Bài thơ Giờ đi ngủ)
Bài thơ Giờ ngủ (Bài thơ Giờ đi ngủ): Vào giường đi ngủ, Không nghịch đồ chơi, Không gọi bạn ơi, Không cười khúc khích, Không ai tinh nghịch, Giơ chân giơ tân, Phải nằm cho ngay, Mắt thì nhắm lại.

 

Giờ ăn | Bài thơ Giờ ăn
Bài thơ Giờ ăn: Đến giờ ăn cơm, Vào bàn bạn nhé, Nào thìa, bát, đĩa, Xúc cho gọn gàng, Chớ có vội vàng, Cơm rơi, cơm vãi.
Giờ chơi | Bài thơ Giờ chơi
Bài thơ Giờ chơi: Giờ chơi hết rồi, Nào các bạn ơi, Ta cùng cất dọn, Đồ dùng dồ chơi, Vào nơi qui định. Tác giả: Lê Thị Hoa. (Trường mầm non số 10 Hà Nội)

Nguồn: https://www.facebook.com/thotruyenchobe

4.1/5 (11 bình chọn)