Bài thơ Giờ chơi

Bài thơ Giờ chơi

Giờ chơi hết rồi
Nào các bạn ơi
Ta cùng cất dọn
Đồ dùng dồ chơi
Vào nơi qui định.

Tác giả: Lê Thị Hoa. (Trường mầm non số 10 Hà Nội)

Giờ chơi | Bài thơ Giờ chơi
Giờ chơi hết rồi, Nào các bạn ơi, Ta cùng cất dọn, Đồ dùng dồ chơi, Vào nơi qui định. Tác giả: Lê Thị Hoa. (Trường mầm non số 10 Hà Nội)

 

Giờ ăn | Bài thơ Giờ ăn
Bài thơ Giờ ăn: Đến giờ ăn cơm, Vào bàn bạn nhé, Nào thìa, bát, đĩa, Xúc cho gọn gàng, Chớ có vội vàng, Cơm rơi, cơm vãi. Tác giả: Lê Thị Hoa. (Trường mầm non số 10 Hà Nội)

 

Giờ ngủ | Bài thơ Giờ ngủ (Bài thơ Giờ đi ngủ)
Bài thơ Giờ ngủ (Bài thơ Giờ đi ngủ): Vào giường đi ngủ, Không nghịch đồ chơi, Không gọi bạn ơi, Không cười khúc khích, Không ai tinh nghịch, Giơ chân giơ tân, Phải nằm cho ngay, Mắt thì nhắm lại. Tác giả: Lê Thị Hoa. (Trường mầm non số 10 Hà Nội)
5/5 (7 bình chọn)