Cất đồ chơi | Bài thơ Cất đồ chơi

Hình ảnh Bài thơ Cất đồ chơi

Bài thơ Cất đồ chơi

Bạn ơi hết giờ rồi
Nhanh tay cất đồ chơi
Nhẹ tay thôi bạn nhé
Cất đồ chơi đi nào!

Nguồn: sưu tầm.

Hình ảnh Bài thơ Cất đồ chơi
Hình ảnh Bài thơ Cất đồ chơi: Bạn ơi hết giờ rồi, Nhanh tay cất đồ chơi, Nhẹ tay thôi bạn nhé, Cất đồ chơi đi nào!
Hình ảnh Bài thơ Chia đồ chơi
Bài thơ Chia đồ chơi: Ô tô đẹp, Búp bê xinh, Em chia cho bạn, Không chơi một mình.
Bài thơ "Bạn mới", Bạn mới đến trường
Bài thơ “Bạn mới”: Bạn mới đến trường; Hãy còn nhút nhát; Em dạy bạn hát; Em rủ bạn chơi; Cô thấy cô cười; Khen em đoàn kết.