Bài thơ “Bạn mới” | Thơ bạn mới đến trường hay cho các bé mầm non

Bài thơ "Bạn mới", Bạn mới đến trường

Bạn mới

(Bạn mới đến trường)

Bạn mới đến trường

Hãy còn nhút nhát

Em dạy bạn hát

Em rủ bạn chơi

Cô thấy cô cười

Khen em đoàn kết

Tác giả: Nguyệt Mai

Bài thơ "Bạn mới", Bạn mới đến trường
Bài thơ “Bạn mới”: Bạn mới đến trường; Hãy còn nhút nhát; Em dạy bạn hát; Em rủ bạn chơi; Cô thấy cô cười; Khen em đoàn kết.

  Bài thơ là sự miêu tả về một người bạn mới bắt đầu đi học tại trường mầm non, bạn ấy còn nhút nhát, lo sợ khi phải xa ba mẹ và người thân…Để giúp bạn này có thể hòa nhập, mạnh dạn thì các bạn trong lớp rủ bạn cùng chơi, cùng hát. Khi cô giáo thấy vậy, cô rất vui và khen các bé biết đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.   Đây là một trong những bài thơ mầm non thuộc chủ đề tình bạn sâu sắc, nhằm mang đến cho các bé trong môi trường mầm non ý thức được vai trò của tình bạn, sự quan tâm với bạn bè.

Nội dung của bài thơ Bạn mới

Bài thơ là sự miêu tả về một người bạn mới bắt đầu đi học tại trường mầm non, bạn ấy còn nhút nhát, lo sợ khi phải xa ba mẹ và người thân…Để giúp bạn này có thể hòa nhập, mạnh dạn thì các bạn trong lớp rủ bạn cùng chơi, cùng hát. Khi cô giáo thấy vậy, cô rất vui và khen các bé biết đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.

Ý nghĩa của bài thơ Bạn mới

Đây là một trong những bài thơ mầm non thuộc chủ đề tình bạn sâu sắc, nhằm mang đến cho các bé trong môi trường mầm non ý thức được vai trò của tình bạn, sự quan tâm với bạn bè.

Tác giả của bài thơ Bạn mới

Tác giả của bài thơ bạn mới là Nguyệt Mai.