Bài thơ Bé không khóc nữa

Bài thơ Bé không khóc nữa

Bé vào đến cửa
Thấy thật ngỡ ngàng
Chẳng có ai quen
Toàn là bạn lạ

Quay đầu nhìn mẹ
Bé òa khóc luôn
Tiếng mẹ dịu êm
Con ngoan học nhé

Lời cô nhè nhẹ
Tay cô dịu dàng
Ôm bé vào lòng
Giống như tay mẹ

Xung quanh các bạn
Múa hát cười vui
Mắt bé nhìn cô
Nhoẻn cười không khóc.

Tác giả: Vũ Thị Minh Tâm.

Bé không khóc nữa | Bài thơ Bé không khóc nữa
Bài thơ Bé không khóc nữa: Bé vào đến cửa, Thấy thật ngỡ ngàng, Chẳng có ai quen, Toàn là bạn lạ. Quay đầu nhìn mẹ, Bé òa khóc luôn, Tiếng mẹ dịu êm, Con ngoan học nhé
Bé không khóc nữa | Bài thơ Bé không khóc nữa
Bài thơ Bé không khóc nữa: Lời cô nhè nhẹ, Tay cô dịu dàng, Ôm bé vào lòng, Giống như tay mẹ. Xung quanh các bạn, Múa hát cười vui, Mắt bé nhìn cô, Nhoẻn cười không khóc.
4.7/5 (12 bình chọn)