Bé và mèo | Bài thơ Bé và mèo

Hình ảnh Bài thơ Bé Và Mèo

Bài thơ Bé và mèo

Mèo ơi rửa mặt
Sao chỉ dùng tay?
Khăn vắt trên dây
Sao Mèo chẳng lấy?

Mèo quên rồi đấy
Bé chẳng thế đâu
Phải có khăn lau
Vừa mau vừa sạch

Tác giả: Nguyễn Bá Đan Đan.

Hình ảnh Bài thơ Bé Và Mèo
Mèo ơi rửa mặt, Sao chỉ dùng tay? Khăn vắt trên dây, Sao Mèo chẳng lấy?