Bài thơ Chú ếch

Bài thơ Chú ếch

Có chú là chú ếch con
Hai mắt mở tròn nhảy nhót đi chơi
Gặp ai ếch cũng thế thôi
Hai cái mắt lồi cứ ngước trơ trơ.
Em không như thế bao giờ
Vì em ngoan ngoãn biết thưa, biết chào.

Tác giả: Hồng Trang – NXBGD.

Chú ếch | Bài thơ Chú ếch (Chú ếch con)
Bài thơ Chú ếch: Có chú là chú ếch con, Hai mắt mở tròn nhảy nhót đi chơi, Gặp ai ếch cũng thế thôi, Hai cái mắt lồi cứ ngước trơ trơ. Em không như thế bao giờ, Vì em ngoan ngoãn biết thưa, biết chào

Cộng tác viên của Trường mầm non tư thục Họa Mi.

5/5 (4 bình chọn)